สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระบรมราชานุญาต ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมา
 

อักษรย่อ "สว.นภ."

"สว." ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สังวาลย์"
"น.ภ." ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน "หนองบัวลำภู"


คำขวัญ

"รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"

คติพจน์
"นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี"


สีประจำโรงเรียน
"แดง – น้ำเงิน"
แดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
น้ำเงิน หมายถึง สีแห่งองค์พระมหากษัตริย์


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นประดู่แดง"