ภาพกิจกรรม
ร่วมพืธีวันมหาเจษฏาบดินทร์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดร.วิมล  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู-บุคลากรร่วมพิธีวันมหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีพระบรมราชคุณาประการแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ หรือทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2558   ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2558,13:08   อ่าน 1914 ครั้ง