ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับรางวัลประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
นางสาวยลดา พาภักดี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษาจากนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2558,15:11   อ่าน 2455 ครั้ง