ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในทุกๆด้านที่ทางโรงเรียนจะทำการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2558,07:38   อ่าน 1001 ครั้ง