ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.วิมล  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู - บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2558,10:25   อ่าน 1109 ครั้ง