คณะผู้บริหาร

ดร.วิมล ปานะถึก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา