ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นำนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นความสำคัฐของพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนให้เป็นคนดีอย่างยั่งยืน วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,18:05   อ่าน 2282 ครั้ง