ภาพกิจกรรม
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูวิมลธรรมากร (หลวงตาลิน) เจ้าคณะอำเภอโนนสัง พระครูปริญัติบรรณกิจ (สุบรรณ สุวณฺโณ .. ) เจ้าคณะตำบลหนองบัว พระครูจิตตสังวร เจ้าคณะตำบลนาคำไฮ ห้องประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,14:27   อ่าน 1025 ครั้ง