ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจสู่รุ่นน้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คาบเรียนวิถีพุทธ นางสุทธิดา ไชยพระยวน ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู รุ่นที่ 2 ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน มาพบปะรุ่นน้องและถ่ายทอดประสบการณ์ง เพื่อให้รุ่นน้องมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและอาชีพการงาน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์รุ่นน้องในการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันให้เกิดแก่รุ่นน้อง ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,09:00   อ่าน 457 ครั้ง