ภาพกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกตัวแทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 . นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ารับการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ดังนี้

1.ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

2.ผู้แทนครู

3.ผู้แทนศิษย์เก่า

4.ผู้แทนองค์กรชุมชน

5.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มบุคคลและองค์กร จัดขึ้น ห้องประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,09:08   อ่าน 1053 ครั้ง