ภาพกิจกรรม
ฝึกทบทวนความรู้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คาบกิจกรรมชุมนุม นางวลักขณา สาระกิจจจานนท์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมชมและให้กำลังใจการฝึกทบทวนความรู้ ทักษะ ยุทธวิธีการรบในเวลากลางวันของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,18:42   อ่าน 429 ครั้ง