ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับตัวแทนองค์กรต่างๆในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมุ่งเน้นจากการทำเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ โดยมีนายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,18:43   อ่าน 2003 ครั้ง