ภาพกิจกรรม
การแข่งขันฟุตซอล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ประดู่แดงคัพ ครั้งที่ 1" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ประดู่แดงคัพ ครั้งที่ 1" จัดขึ้นบริเวณลานเอนกประสงค์อาคารศรีสังวาลย์ ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,18:29   อ่าน 941 ครั้ง