ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศความก้าวหน้าการจัดการศึกษาบูรณาการ
บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรีตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,18:49   อ่าน 1845 ครั้ง