ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันของนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยมี นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียน จัดขึ้น ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,07:01   อ่าน 5591 ครั้ง