ภาพกิจกรรม
ศิษย์รุ่นพี่สร้างแรงบันดาลใจสู่ศิษย์รุ่นน้อง

บ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศิษย์เก่าโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู รุ่นที่ 1 นำโดยดร.มานิตย์ วงษา นักวิชาการการศึกษา เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นางสาววาศิณี สินทร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และนางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมศรี ประกอบอาชีพธุรกิจทัวร์ เป็นตัวแทนศิษย์เก่า มามอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาจำนวน 3 ทุน พร้อมทั้งพบปะรุ่นน้องและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้รุ่นน้องมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและอาชีพการงาน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์รุ่นน้องในการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันให้เกิดแก่รุ่นน้อง ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,07:38   อ่าน 752 ครั้ง