ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรติดตั้งระบบโซล่าร์เซลสำหรับสมาร์ทฟาร์ม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการติดตั้งโซล่าร์เซลสำหรับสมาร์ทฟาร์ม โดยภาคเช้าอบรมภาคทฤษฏีเกี่ยวกับไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซล และในภาคบ่ายลงมือปฏิบัติการติดตั้งแผงและระบบโซล่าร์เซลโดยการปฏิบัติจริง การอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการติดตั้งโซล่าร์เซลสำหรับสมาร์ทฟาร์มในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมนี้คณะวิทยากรได้มอบชุดโซล่าร์เซลที่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมจากการปฏิบัติจริงให้กับทางโรงเรียน โดยมีนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,20:12   อ่าน 1447 ครั้ง