ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 563) 14 ก.พ. 61
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ งบประมาณ ๑.๓๕๒.๓๐๐ บาท (อ่าน 419) 25 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 734) 07 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 789) 07 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผ๔้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 894) 06 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา (อ่าน 892) 29 ต.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 813) 29 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกเกษตร (อ่าน 758) 26 ต.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 801) 12 ต.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงงบประมาณ 230,000 บาท (อ่าน 772) 18 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 715) 20 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกพลศึกษาและวิชาเอกคหกรรม (อ่าน 811) 20 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 751) 20 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคหกรรม (อ่าน 784) 15 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 709) 15 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้านจำนวน 1 อัตรา (อ่าน 956) 05 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 789) 05 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกพลศึกษาและวิชาเอกคหกรรมเอกละ 1 อัตรา (อ่าน 883) 05 พ.ค. 58
กำหนดการเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 722) 25 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบวัความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 854) 03 เม.ย. 58